Monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie

Spoľahlivé odhalenie možných porúch na potrubím bez búrania.

monitoring kanalizácie gavlik

Monitoring kanalizácie

Spoľahlivé odhalenie možných porúch na potrubím bez búrania. 

Prostredníctvom kamerového systému dokážeme lokalizovať poruchy a zistiť stav potrubia. Monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Vykonávame monitorovanie kanalizácie pomocou najmodernejšej techniky. Kamerovým systémom je možné lokalizovať poruchy, zistiť stav potrubia, zaústenie prípojky, napojenie potrubných spojov a ďalšie technické detaily vo vnútri potrubia.

Pomocou nástrčných kamier s farebným snímaním dokážeme pozorovať potrubia od priemer DN 30 mm – DN 300 mm. Prevádzame nimi revízie hlavne vo vnútri budov a objektov pri zužovaní a zatláčaní profilu až do uhla 90 %. Prehliadku TV kamerou vyhodnotíme a navrhneme optimálne riešenie opravy prípadne renováciu.

Zameriavanie (vytyčovanie) kanalizácie

Merania sú prevádzané najmodernejšou korelačnou technikou od firmy SEBA DYNATRONIC. Miesto poruchy dokážeme lokalizovať na všetkých druhoch potrubia ( kov, plast, sklo, olovo, predizolované potrubia, … ) a to aj na vnútorných rozvodoch. Meranie nie je ovplyvnené počasím, hĺbkou ani spôsobom uloženia potrubia. V prípade problematických porúch, kedy nie je možné na ich lokalizáciu použiť korelačné zariadenie (veľmi malý únik, hlučné prostredie bez možnosti odstránenia rušivých vplyvov, potrubia bez tlaku a pod. ), realizujeme lokalizáciu únikov pomocou formovacieho plynu prístrojom H2LUX.

K našim častým zákazníkom patria podniky spravujúce teplovodné rozvody ( bytové podniky, teplárne,… ). Nakoľko voda v týchto rozvodoch je upravovaná, každá porucha znamená veľké finančné straty. Poruchy na rozvodoch kúrenia sú hlavne v čase vykurovacej sezóny často kvalifikované ako stav havárie.

 

monitoring kanalizácie krtkovanie-gavlik
krtkovanie-gavlik monitoring kanalizácie

Vytyčovanie trás podzemných rozvodov a prípojok

Vytýčenie trasy potrubia je jedna z hlavných podmienok pre presné zameranie poruchy. Dokážeme s vysokou presnosťou určiť trasu vodovodných rozvodov, teplovodných rozvodov, ale i telefónnych a elektrických káblov.
Vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí je potrebné k získaniu informácií o vedení trás, možného križovania s inými inžinierskými sieťami a možnosti porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou. Polohu podzemných sietí je potrebné poznať tiež pri rekonštrukčných a sanačných prácach ako aj pri rôznych stavebných činnostiach, kde sa vyžaduje znalosť priebehu trasy a polohy systémov v konkrétnom mieste.
Naším meracím zariadením dokážeme tiež vyhľadať zasypané šachty, poklopy, podzemné hydranty a zákopové súpravy.